top of page

Działka Inwestycyjna
W Dobrej

Wielkość działki

2 261 m2

Cena

199 000zł

Cena za m2

150 m2

Apex Koncept Nieruchomości ma przyjemność zaprezentować na sprzedaż działkę inwestycyjno - przemysłową w Dobrej koło Limanowej.

 

Działka ma powierzchnię ok. 2 261 mkw, kształt zbliżony do prostokąta, szerokość ok. 30 m, długość ok. 76 m.

 

Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią grunty niezabudowane przeznaczone w planie na cele zabudowy przemysłowej, produkcyjnej.  W odległości ok. 500 m od działki znajduje się stacja paliw Orlen.

Płaskie ukształtowanie terenu oraz dostęp do drogi publicznej umożliwia swobodne zagospodarowanie działki.

 

Wszystkie media znajdują się w pobliżu nieruchomości a dojazd do niej odbywa się drogą utwardzoną. Ostanie kilka metrów nie jest utwardzone. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do działki prowadzi szeroka droga 2.47 KDD.

 

Nieruchomość z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjną, składów i magazynów oraz dodatkowo pod zabudowę usługową. Jest to idealna przestrzeń na budowę hali, fabryki, tartaku i tym podobnych budynków przemysłowych.

 

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działka o nr ew. 5964 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 2.8P - Tereny obiektów produkcyjnych.

Przeznaczenie terenu oraz zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) Przeznaczenie podstawowe: obiekty produkcyjne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne: 

a) bazy, składy i magazyny, 

b) obiekty i urządzenia służące realizacji przedsięwzięć komercyjnych - usługi komercyjne,

c) obiekty wytwórczości i rzemiosła produkcyjnego, 

d) budynki gospodarcze i obsługi produkcji rolnej, 

e) garaże, 

f) miejsca postojowe, parkingi, 

g) drogi wewnętrzne, ciągi piesze i pieszo-jezdne, trasy rowerowe, 

h) place manewrowe, 

i) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

j) zieleń urządzona i izolacyjna, zadrzewienia, 

k) wody powierzchniowe i urządzenia wodne; 

b) wskaźnik powierzchni zabudowy: nie większy niż 50% powierzchni działki budowlanej, 

c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: nie mniejszy niż 20% powierzchni działki budowlanej;

6) Zasady kształtowania zabudowy:

a) wysokość zabudowy:

 - dla zabudowy produkcyjnej - nie większa niż 15 m, dopuszcza się zwiększenie wysokości dla instalacji i urządzeń technicznych nie będących budynkiem oraz kominów, 

- dla zabudowy składowej i magazynowej, obiektów wytwórczości i rzemiosła produkcyjnego 

- nie większa niż 15 m, 

- dla obiektów usług komercyjnych oraz budynków gospodarczych, obsługi produkcji rolnej i garaży - nie większa niż 12 m,

 - dla istniejących budynków o wysokości większej niż określone w powyższych tiretach, dopuszcza się remont, przebudowę i rozbudowę z zachowaniem dotychczasowej wysokości budynku, 

b) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji budynku nie większa niż 100 m.

 

Link do MPZP: https://www.dobra.e-mpzp.pl/teksty/XXIII_143_16.pdf

 

Znakomita lokalizacja oraz przeznaczenie terenu sprawiają, ze jest to doskonałe miejsce do realizacji projektów inwestycyjnych.

 

Nie zwlekaj, zadzwoń tel. 798 370 312! Skontaktuj się z nami w celu umówienia prezentacji lub uzyskania większej ilości informacji.

 

Zapraszamy również do naszego biura Apex Koncept w Mszanie Dolnej przy ul. Starowiejskiej 4C, lub na naszą stronę internetową. W naszej ofercie znajdą Państwo wiele bardzo atrakcyjnych ofert.


Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

bottom of page